Anadolu Tarihi

Anadolu'da Selçuklu Eserleri

Anadolu'da Selçuklu Eserleri

Anadolu'da Selçuklu Eserleri

Anadolu'da Selçuklu mirası eserler hangileridir? Hangi dönemde yapılmışlar ve özellikleri nelerdir? Ne zaman yapılmışlar ve hangi Anadolu şehirlerinde bulunmaktalar gibi merak ettiğiniz sorularınızın cevabını yazımız içeriğinde bulabileceksiniz.

Anadolu'da Selçuklu Eserleri

Anadolu'yu Ortaçağ'da 250 yıla yakın bir dönemde yöneten Selçuklular bu coğrafyada camiler, hanlar, kervansaraylar, medreseler, hamamlar, kaleler ve tersaneler  gibi çok sayıda vakıf eser inşa etmişlerdir.

selçuklu eserleri

Anadolu Selçuklu başkenti Konya başta olmak üzere özellikle SivasKayseriNiğde, Tokat, Amasya illerinde yoğun olarak görülen Selçuklu eserleri, asırlardır dimdik ayakta kalmayı başarmışlar.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne Buradan Ulaşabilirsinz

Gezginlerin merakla ve ilgiyle gezip gördüğü bu abide yapıtlar, Anadolu topraklarının en önemli tanıkları arasında yer almaktadırlar. 

İşte Selçuklu'nun Anadolu'ya bıraktığı eserlerin listesi...

1 - Hunat Hatun Medresesi ve Camii l Kayseri

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından inşa ettirilen tarihi medrese, Kayseri’nin en önemli sembol eserlerinden birisidir.

Cumhuriyet döneminde Arkeoloji ve Etnoğrafya müzesi olarak hizmet veren yapı, günümüzde hediyelik eşya çarşısı olarak kullanılmaktadır. Aynı tarihte yaptırılan Hunat Camii; Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. 

Tarihi mekânda  bir taraftan alışveriş yaparkan diğer taraftan Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin tadına bakma imkânı da bulacaksınız.

Anadolu Türk Beylikleri için Tıklayın

2 - Döner Kümbet l Kayseri

döner kümbet

Kayseri -Talas'ta bulunan kümbet halk tarafından “Döner Kümbet” olarak adlandırılmaktadır. 1276'da Selçuklu Sultanı I. Alaeaddin Keykubad'ın kızı Şah Cihan Hatun adına yaptırılmış kümbet silindirik bir gövde özelliği taşımakta olup, 12 köşeli gövdesinde bitkisel ve geometrik kabartma ve süslemeler vardır.

Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerinden biri olan kümbet, sizleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak özellikte. 

3 - Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi l Kayseri 

Gevher Nesibe Tıp Merkezi

Sultan I. Gıyasettin Keyhüsrev'in kız kardeşi Gevher Nesibe Hatun’un isteği üzerine darüşşifa olarak inşa edilmiştir. Gevher Nesibe'nin ölüm döşeğinde abisinden istediği şifahane, 1206 yılında hizmete açılmıştır. Şifahane, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Müzede; Gevher Nesibe Eyvanı, Atatürk ve Askeri Hekimleri, Kışlık dersane, kütüphane, Selçuklu kıyafetleri, adli tıp tarihi, dişçilik tarihi, eczacılık tarihi, ameliyathane ve cerrahi aletler bölümleri yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu Medreseleri için Tıklayın

4 - Sahip Ata Külliyesi l Konya

sahip ata külliyesi

Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sahipata Külliyesi Konya'nın Meram ilçesinde bulunmakta olup; Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış. Külliye; 1259-1279 yılları arasında inşa edilmiş olup, cami, türbe, hankâh  ve hamamdan oluşmaktadır.

Sahipata Külliyesi’nin camii günümüze kadar gelebilmiş ağaç direkli ibadet mekânlarından birisi... Caminin özellikle taç kapısı ağaç işçiliğinin ne kadar kusursuz işlendiğinin göstergesidir.

5 - Sultanlar Türbesi l Konya

sultanlar türbesi konya

Sultanlar Türbesi, Alaeddin Cami’nin de bulunduğu şehre hâkim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Türbenin gövdesi on köşeli kesme taştır ve kubbesi dışarıdan üzeri piramit şeklinde bir külaha sahiptir.

Selçuklu türbe mimarisinin en güzel örneklerinden olan mekân, şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Türbe içinde; 13.yüzyıl Anadolu Selçuklu sultanlarının sandukaları bulunmaktadır.

 6 - İnce Minareli Medrese l Konya

ince minareli konya

Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olan medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı ll. İzzettin Keykavus döneminde yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisinde pek kullanılmayan taç kapı bu medresede kullanılmış.

Harika bir taş işçiliğine sahip olan medrese, 1956 yılından günümüze "Taş Ahşap Eserler Müzesi" olarak  kullanılmaktadır.

7 - Yılanlı Darüşşifası l Kastamonu

yılanlı külliyesi

Kastamonu kent merkezinde bulunan darüşşifa, 1273 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan ilk hastanedir. Külliye şeklinde yapılan yapının ihtişamlı taç kapısı dikkat çekicidir. 

8 - Alaeddin Camii l Niğde

Sultan l. Alâaddin Keykubad zamanında Niğde Sancakbeyi Zeyneddin Bey  tarafından 1233' te yaptırılmıştır. Selçuklu sanatının günümüze kadar en iyi korunmuş eserlerinden olup, mihrap ve minberi çok güzel bir sanat abidesidir. 

Niğde'nin en eski camii olup Mîmar Sıddık bin Mahmud ve kardeşi Gazi yapmıştır. Sarı ve kül renkli kesme taştan yapılan caminin doğu kapısı son derece güzel geometrik motiflerle süslüdür. Cami süslemeleri bakımından Selçuklu devrinin en kıymetli eserlerinden biridir. Damalı minaresi camiye ayrı bir güzellik katmaktadır.

9 - Alanya Kalesi ve Kızılkule l Antalya

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat,  Alanya’yı fethedince Kızıl kule'yi burada tersanenin güvenliğini sağlamak için yaptırmıştır. 5 katlı olan kule Alanya'nın simgesi durumundadır ve tatil yapmaya gelenlerin uğramadan geçmedikleri muhteşem bir yapıdır.. Alanya’daki pek çok güzelliğin yanında Alara Kalesi ve Sinek Kalesi'de bölgede görülmeye değer yapılar arasında.

10  -  Çifte Minareli Medrese l Erzurum

çifte minareli medrese erzurum

Çifte Minareli Medrese; taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında yer alırken, görkemli taç kapısı ve  çifte minaresiyle de görenleri kendisine hayran bırakır. Türkiye Selçuklu mimari geleneğini yansıtan abidevi eser iki katlı, açık avlulu, iki minarelidir.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 tarihinde yaptırılan medrese; Anadolu’nun en büyük medresesidir  ve  taş işçiliğinin şaheserleri arasında yer almaktadır.

11 - Gökmedrese l Sivas

gökmedrese sivas

Şehir merkezinde bulunan tarihi yapı 1277 yılında Muineddin Süleyman Pervane tarafından medrese olarak inşa ettirilmiş son dönem bir Selçuklu eseridir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sanat ve mimari anlayışını yansıtan yapı iki katlı, avlulu revaklı plan tipindedir.

Medrese içinde Bimarhane ve türbe yer almaktadır. Günümüzde müze olarak kullanılan yapı zengin içeriğiyle gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

12 - Mahperi Hatun Kervansarayı l Tokat

mahperi hatun kervansarayı

Tokat iline bağlı Pazar ilçe merkezinde bulunan kervansaray 1238 tarihinde Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın eşi Mahperi Hatun tarafında yaptırılmıştır.

Sivas - Tokat - Samsun güzergâhından geçen tarihi ipek yolunun üzerinde bulunan kervansaray, kesme taştan inşa edilmiş olup 16 adet kuleyle güçlendirilmiştir.

13 Halifet Gazi Kümbeti l Amasya

halifet gazi

Selçuklu komutanlarından Halifet Alp İbni Tuli için 13.yüzyılın ortalarında 1242 yılında yaptırılmıştır. Selçuklu Türbeleri tarzında kare bir taban üzerine sekizgen planlı kule şeklinde inşa edilmiştir.

14 - Burma Minareli Camii l Amasya

burma minareli camii

Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhüsrev  zamanında 1237 yılında başlanıp 1247 yılında bitirilen cami, Vezir Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından yaptırılmıştır.  Amasya gezilecek yerler

Minaresinin yapım şeklinden dolayı bu adla anılan eser; Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde “Mahkeme Camii “ olarak geçer. Camiin giriş sol tarafında sekizgen yapılı Cumudar Türbesi bulunur. Şehzade Cumudar İlhanlıların Anadolu hakimiyeti döneminde nazırlık yapmış bir yöneticidir. 

15 - Pervane Medresesi  l Sinop

pervane medresesi sinop

Sinop şehir merkezinde Selçuklu vezirlerinden Süleyman Muineddin Pervane tarafından 1262 yılında yaptırılan medrese, uzun asırlar eğitim kurumu olarak kullanılmıştır. 

2002 yılından bugüne yöresel ürünlerin bulunduğu el sanatları çarşısı olarak kullanılmaktadır.

16 - Sultan Hanı l Aksaray

sultan hanı

Aleaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılan bu görkemli han günümüze kadar sapasağlam olarak gelebilmiştir.

4800 m2 alana yayılan büyüklüğüyle Anadolu’daki en büyük Selçuklu kervansarayı olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Hanın  içine muhteşem bir taç kapıdan  girilir. Sultan Hanı’nın girişinde sağ tarafta küçük bir pazar yeri mevcut. Hanın yazlık ve kışlık bölümleri ortada ise bir mescit vardır.

Günümüzde yeniden restore edilen kervansaray turizme açılmış durumdadır. Muhteşem mimarisiyle gelenleri kendisine hayran bırakmaktadır.

17 - Eğri Minareli Camii l Aksaray

eğri minareli camii

Adını eğri yapısından almış olan minare kırmızı tuğladan inşa edildiği için "Kızıl Minare" olarak da adlandırılmaktadır. Minare, 13. yüzyılda Alaaddin Keykubat’ın babası Sultan I. Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. Minarenin yanındaki cami ise sonradan inşa edilmiştir.

İtalya'daki Pisa Kulesi’ni andıran Eğri Minare, Aksaray'da yerli yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. 

18 - Alaeddin Camii l Konya

alaeddin camii konya

Şehrin merkezinde Alâeddin Tepesi üzerinde bulunan camii, Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan l. Alâeddin Keykubad tarafından 13. yüzyılın başlarında 1220 tarihinde hizmete açılmıştır. Üç Selçuklu sultanı döneminde devam eden çalışmalar Alaeddin Keykubat döneminde tamamlanmıştır.

Selçuklu ve İslam mimarisinin özelliklerini taşıyan Alâeddin Camii muhteşem atmosferiyle göz doldurmaktadır. Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaretçi çeken Alaaddin Tepesi, Anadolu Selçuklu hükümdarlarının türbelerini de görme imkanı bulacaksınız.

19 - Malatya Ulucamii l Malatya

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde 1225 tarihinde inşa edilen caminin mimarı, Yakub bin Ebubekir'dir. 

İran'daki Büyük Selçuklu İmparatorluğu cami mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden tek örnek olarak önem kazanmaktadır. Yapı tarihte değişik tarihlerde onarım görmüştür.

20 - Cacabey Medresesi l Kırşehir

Kırşehir kent merkezinde bulunan medrese; Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kırşehir Beyi Cacaoğlu Emir Nurettin tarafından 1272 yılında rasathane olarak yaptırılmıştır. Cacabey Gökbilim Medresesi sonradan camiye çevrilmiş olup minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında “Cıncıklı” camii adı ile isimlendirilmiştir.

Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kuzeyindeki giriş kapısı işlemelidir, yapıdan ayrı olan tuğladan yapılmış çinili ve tek şerefeli minaresinin ilk önce gözlem yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.

Caminin sol tarafında Cacabey’e ait 1272 yılında kesme taştan yaptırılmış türbe bulunmaktadır. Türbenin içi çinilerle süslü olup içten kubbeli çokgen piramit biçiminde bir külah ile örtülüdür. Medrese, günümüzde  cami olarak kullanılmaktadır.

Kırşehir Nerede Kalınır?  Kırşehir Otel Fırsatları İçin Tıklayın!!!

21 - Yivli Minareli Camii l Antalya

yivmi minareli camii

Anadolu Selçuklu Devleti'ne altın çağını yaşatan l. Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında inşa ettirilen Yivli Minare Camii, benzeri olmayan yivli minaresiyle dikkat çekmektedir.

Antalya'nın sembol yapılarından birisi olan yapı, altı kubbeli ibadet mekanı ile Anadolu çok kubbeli cami tipinin günümüze ulaşan en eski örneği olarak kabul edilmektedir.

 

Aşağıdaki Konular İlginizi Çekiyor Olabilir!!!

>>>> Anadolu'nun Taş Köprüleri

>>>> Akdeniz Bölgesi Milli Parkları

>>>> Türkiye'nin En Kalabalık 10 Şehri

>>>>  Anadolu Selçuklu Devleti

ANADOLUYUGEZİYORUM.COM

     Sosyal Medya Hesapları

    

0 Yorum

Yorum Yap